Dünya Gazetesi: Beyaz Yakalıların Yüzde 82’si Esnek Çalışma İstiyor
Dünya Gazetesi: Beyaz Yakalıların Yüzde 82’si Esnek Çalışma İstiyor
10 July 2020

Assembly Buildings ve EurAsia Proptech Initiative tarafından “COVID-19 Ofis Anketi: Ofiste çalışmaya tekrar geri dönmek için aşağıdaki tedbirlerden hangileri sizi güvende hissettirir?” başlıklı bir anket çalışması gerçekleştirildi. Ankette katılımcılar yakın gelecekte uygulanması olası farklı uygulamaları ‘1-hiç güvende hissetmem, 2-biraz güvende hissederim ile 3-oldukça güvende hissederim’ arasında 3‘lü bir skalada değerlendirdiler. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde çalışan 396 beyaz yakalının katıldığı ankette çalışanların yüzde 82,6’sı resmi uzaktan çalışma istiyor. Uzaktan çalışmaya sıcak bakanların oranı ‘biraz güvende hissederim’ diyenlerle beraber toplamda yüzde 95,6’ya ulaşıyor. Ankette ulaşım için toplu taşıma yerine özel servis, tek bir merkezi ofis yerine farklı yerlerde küçük ofisler ve trafikten kaçınmak için esnek çalışma saatleri isteği ve kalabalık ofislerden uzak durmak için vardiya düzenlemesi talepleri öne çıkıyor.

Uzaktan şirket verilerine ulaşım (Bulut sistemi), VPN, online spor üyelikleri, internet bağlantısı, yemek ve içecek desteği, imzalanacak belgeler için hızlı kargo hizmeti, psikolog desteği, ergonomik çalışma köşesi ve bilişim desteği de öne çıkan talepler arasında yer alıyor. Geleceğn ofs alanları yaratıcılığı tetkleyecek Ofis binalarını ilerici iş dünyasının buluştuğu anlamlı mekanlara dönüştürmeyi hedefl eyen Assembly Buildings Kurucu Ortakları Yiğit Satıroğlu ve İsmet Öztanık gelecekteki ofis ihtiyaçları ve insanların taleplerine yönelik şunları söylüyor: “İşyeri kültürünün ve ofis ortamının çalışan deneyimini şekillendirmesinde belirleyici bir rolü var. Bugüne baktığımızda çalışan deneyimi çok önemli bir konu haline geldi. Son 10 yılda, önde gelen şirketlerin çalışanlarına özenle eğildiklerini görüyoruz. Kişiye özel fiziksel alanlar, interaktif programlar, sosyal alanlar, refah ürünleri ve uzaktan çalışma altyapıları mutlaka sağlanmalı. Geleneksel ofis kültürünün değiştirilmesi sadece çalışanların güvenini arttırmakla kalmayacak, aynı zamanda sonuç üretebilecek yaratıcılığı da tetikleyecek. Birçok insan özellikle yaşadığımız pandemi sürecinden sonra evden çalışmaya devam edecek ya da esnek işyeri seçenekleri sunabilen işverenleri tercih edecek. Çünkü çalışanlar artık kalabalık mekânlarda çalışmaktan rahatsızlık duymaya başladı. Ancak bu dönüşüm ofis binalarının artık kullanılmayacağı anlamına gelmeyecek çünkü ‘iç müşteri’ olan şirket profesyonellerine ofisinden çalışma hali daha anlamlandırılacak.”

Geleceğin Ofisi Nasıl Olmalı?

Çalışanların, “ gelecekte ofisin ne şekilde değişmesi gerektiğine “ yönelik öneriler şöyle:

* Sertifika: Virüse karşı güvenli bir çalışma ortamı uygulamak için önlemler alındığını belirten bir sertifika.

* Kişi başına düşen alanın büyümesi, uzaktan yapılabilen operasyonel görevler için personelin ofise gelmek zorunda kalmaması, etkin havalandırma sistemlerinin kullanılması, yeşil bina kriterlerinin standartlaşması.

* Sadece merkez finans ve IK gibi fonksiyonları barındıran ve kısmi olarak diğer personellerin de olacağı çok daha küçük ölçekli ofisler.

* Rotasyonlu home-office ağırlıklı modele geçileceği, çalışma saatlerinin trafiğe göre ayarlanacağı ve ofise ulaşımın servisle sağlanması.

* Home-office, Part time home-office, part time ofis.